Processed with VSCO with 2 preset

Về Chiếp, Class & Esoterica

Chiếp là một thanh niên thất nghiệp sống tại Hà Nội với mèo Sữa Chua.

Chiếp Class là một lớp học tiếng Anh quy mô nhỏ, gồm hai khóa Méo Miệng và Xếp Chữ. Thông tin chi tiết về Chiếp Class (khóa học, học phí, lịch khai giảng…) xin xem tại: chiepclass.com

Chiếp Esoterica là một nồi cám lợn ý tưởng, có tiền thân là chuyên mục Tạp-Pí-Lù trên chiepclass.com . Chiếp Esoterica tổng hợp những bài viết hay nhất trên Tạp-Pí-Lù và được cập nhật thường xuyên hơn.

Lớp Viết Văn Tháng Tư
Sắp Khai Giảng!