Chiếp là một thanh niên thất nghiệp sống tại Hà Nội với mèo Sữa Chua.

Chiếp Class là một lớp học tiếng Anh quy mô nhỏ, gồm hai khóa Méo Miệng và Xếp Chữ. Thông tin chi tiết về Chiếp Class (khóa học, học phí, lịch khai giảng…) xin xem tại: chiepclass.com

Chiếp Esoterica là một nồi cám lợn ý tưởng, có tiền thân là chuyên mục Tạp-Pí-Lù trên chiepclass.com . Chiếp Esoterica tổng hợp những bài viết hay nhất trên Tạp-Pí-Lù và được cập nhật thường xuyên hơn.

Presto 

Chỉ còn 9 ghế
Dòm Ngó Ngay

Presto 

Chỉ còn 9 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link