Codex Chiếp

Codex Chiếp bao gồm bản scan các ghi chép của Chiếp từ 2009 cho tới nay. Vì mình chỉ đọc sách tiếng Anh và Tây Ban Nha, nên phần lớn nội dung được viết luôn bằng hai thứ tiếng này; mình sẽ dịch sang tiếng Việt khi có thời gian.

Bạn có thể tìm thấy trong Codex Chiếp đủ thứ trên đời: ý tưởng bộc phát khi đi dường, ghi chép sau khi đọc sách, công thức pha đồ uống, các bản sketch dang dở và thậm chí cả vé xe bus ở Calcutta.

Trái ngược với sự bóng bẩy và độ hoàn thiện cao của các bài viết trên Cám Lợn, Codex Chiếp cho bạn thấy một tâm hồn raw 100%.

Chiếp Presto - July II sắp bắt đầu!

Presto - July II

Còn 08 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link

Giảm học phí

Early Bird và Old Bird
Dòm Ngó Ngay
close-link