LỚP HỌC MỚI NHẤT

LỊCH SẮP TỚI

TênLịch họcGiờSố buổiKhai giảng
PRESTO Thứ 6 - 7 - CN6:15 đến 8:15 PM
(T6)
5:15 đến 7:15 PM (T7-CN)
0319 July
MÉO MIỆNG Thứ 2 - 46:30 đến 8:00 PM
1722 July
MÉO MIỆNG (ONL)Thứ 3 - 56:15 đến 7:45 PM
1723 July
PRESTO (ONL)Thứ 6 - 7 - CN6:15 đến 8:15 PM
(T6)
5:15 đến 7:15 PM (T7-CN)
0326 July

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Mỗi tháng sẽ có ít nhất một lớp được mở. Để cập nhật tình hình và kịp thời đăng ký (do số lượng ghế có hạn, thường hạn chế một lớp không quá 20 người), bạn vui lòng điền đủ thông tin vào phiếu dưới đây để giữ chỗ và hẹn ngày nộp deposit. Xem cụ thể Quy Định của lớp tại đây.

MÉO MIỆNG / XẾP CHỮ – Phiếu Đăng Ký

PRESTO – Phiếu Đăng Ký


EARLY BIRD: Giảm giá nếu hoàn thành toàn bộ học phí trước khai giảng 10 ngày. EARLY BIRD giảm 300.000đ cho Méo Miệng, Xếp Chữ và 200.000đ cho Presto, Fight Club.

OLD BIRD: Học sinh cũ đăng ký khóa học tiếp theo được giảm thêm 200.000đ. Ưu đãi này được phép dùng kèm với Early Bird và bạn có thể tiết kiệm tới 400.000đ.

 

Lớp Méo Miệng tháng 7
Sắp Khai Giảng!