BBC và cốc trà của người Anh

Từ sáng đến giờ các bạn đã uống cốc trà nào chưa ạ?

Tại Anh, BBC phải gửi lịch chiếu chương trình TV đến cho công ty điện lực. Lý do là vì thói quen uống trà của người dân nước này: mỗi khi một bộ phim được nhiều người xem kết thúc, rất nhiều người sẽ đi pha trà, và để pha trà thì cần đun nước, và để đun nước thì hầu hết người Anh đều dùng bình đun siêu tốc bằng điện với công suất phổ biến là 2kW trở lên. Mạng lưới điện của nước này do đó sẽ phải đột ngột gánh một công suất tiêu thụ rất lớn trong một thời gian chỉ vài phút.

Vậy nên, công ty điện lực phải biết trước lịch chiếu để có thể sẵn sàng ứng phó. Gần đây với sự phát triển của các hệ thống xem lại hay chương trình xem theo yêu cầu như Netflix, Youtube… vấn đề trên đã không còn gay gắt như trước, tuy nhiên nó vẫn tiềm ẩn trong các chương trình truyền hình trực tiếp phổ biến, ví dụ như trong các kỳ Euro, World Cup… khi mà cả một quốc gia cùng hướng mắt lên màn hình và cùng đi uống trà…

Nguồn: Kiến học

Lớp Méo Miệng tháng 7
Sắp Khai Giảng!