Mỗi khi bắt đầu một enterprise mới, các founder thường xuyên đặt những câu hỏi như: Nên bán sản phẩm với giá cao hay thấp? Nên tỏ ra mình là một doanh nghiệp gia đình hay công ty chuyên nghiệp? Sản phẩm này có khả thi không? Ai muốn mua nó? Tất cả đều bán sản phẩm này, mình có cạnh tranh được không? Liệu có tồn tại một sản phẩm rất tốt nhưng chưa ai nghĩ ra để bán? Nhưng nếu tôi nghĩ ra và bán, làm thế nào ngăn cản được việc bị người khác copy?

Đây là các ghi chép của tôi trong năm 2016, hy vọng có thể giúp giải quyết vấn đề tư tưởng nếu các bạn đang muốn khởi đầu một enterprise cho riêng mình.

 

Méo Miệng - September

Còn 14 ghế
Dòm Ngó Ngay
Méo Miệng sắp bắt đầu!

Méo Miệng - September

Còn 14 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link