Kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh tại Chiếp Class trong suốt 13 năm hoạt động được lưu giữ bằng hình ảnh.

Để xem ảnh dung lượng cao, các bạn hãy truy cập vào Flickr của lớp nhé.

 

 

Xếp Chữ - July

Còn 12 ghế
Dòm Ngó Ngay

Xếp Chữ - July

Còn 12 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link