Giảm học phí

Early Bird và Old Bird
Dòm Ngó Ngay

Kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh tại Chiếp Class trong suốt 13 năm hoạt động được lưu giữ bằng hình ảnh.

Để xem ảnh dung lượng cao, các bạn hãy truy cập vào Flickr của lớp nhé.

 

 

Presto (Online)

Còn 07 ghế
Dòm Ngó Ngay

Presto (Online)

Còn 07 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link

Giảm học phí

Early Bird và Old Bird
Dòm Ngó Ngay
close-link