GIẢNG VIÊN

  • Hoàng Hưng, cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Tây ban Nha, Đại học Hà Nội.
  • Từng được đào tạo qua 5 ngoại ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Nhật, Trung Quốc Latin cổ.
  • Phiên dịch cho nhiều tổ chức quốc tế như: Operation Smile, Volunteer for Peace Vietnam, INTERPOL Vietnam, AECID - Cơ quan hợp tác quốc tế vì phát triển Tây Ban Nha (La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), etc.
  • Kinh nghiệm dạy tiếng Anh 8 năm.